Get Adobe Flash player

Мотивационно обучение и предоставяне на посреднически услуги

      

     Цел на дейността е Мотивиране на обезкуражените лица за включване в програми за обучение и осигуряване на заетост от Бюрата по труда в Козлодуй, Бяла Слатина и Кнежа. Идентифицираните лица ще бъдат насочени за получаване на посреднически услуги съответно към Д „БТ” гр.Козлодуй, филиал с.Хайредин; Д „БТ” гр. Бяла Слатина и Д „БТ” гр. Червен бряг, филиал гр. Кнежа.

    Бюрата по труда ще проведат мотивационно обучение на обезкуражените лица за регистрация в Бюрата по труда и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост.

      Ще бъдат сформирани общо 4 групи с 55 участника.

   Две от групите ще бъдат насочени към професионално обучение по професия „Офис секретар” код 346020, специалност „Административно обслужване” код 3460201. Едната група ще се обучава в Хайредин с 10 участника, а другата група – в Бяла Слатина с 10 участника (6от Бяла Слатина и 4от Кнежа).

   Другите 2 групи ще бъдат насочени към професионално обучение по професия „Социален асистент” код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни” код7620402. Една група от 15 човека ще се обучава в с. Хайредин и една група от 20 човека ще се обучава в гр. Бяла Слатина.

   Мотивационното обучение ще бъде извършено от Д „БТ” гр.Козлодуй, филиал с.Хайредин за групите от община Хайредин и ще се проведе в с.Хайредин.

     Мотивационното обучение за групите от община Бяла Слатина и община Кнежа ще се извърши от Д „БТ” – Бяла Слатина, като обучението ще се проведе в гр. Бяла Слатина.

повече за събитието в нашата фотогалерия