Get Adobe Flash player

Информация и публичност


  Популяризиране на проекта, на неговите постижения, популяризиране на финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР

      Рекламни издания за публичност на проекта

      - 350 бр. дипляни

      - 350 бр. плакати

      - 5 бр. табели

      - 3 вида информационни бюлетина по 100бр. от вид – общо 300 бр.

      - 5 бр. публикации в пресата

      - 100 бр. папки

      - 100 бр. химикалки

      - Конференция за старт на проекта

      - Кръгла маса за финал на проекта

      Обновяване сайта на Сдружение „Нов път”      Допълнителни информационни материали:

Бюлетин Плакат Табела