Get Adobe Flash player

Идентифициране на обезкуражените лица

     

   Целта на дейността е Откриване на обезкуражените лица в трите общини и насочването им към Бюрата по труда от експерт анализатор.

   Идентифицирането на обезкуражените лица сред маргинализираните общности (особено в районите с компактно ромско население) от общини Хайредин, Бяла Слатина и Кнежа ще премине през следните основни стъпки:

   - Разработване на методология за извършване на идентификацията сред маргинализираните общности.

     - Провеждане на анкети с представителите на целевата група – идентифициране на конкретни представители на целевата група за включване в дейностите по проекта

    - Насочване на представителите на целевата група към съответните Бюра по труда в с.Хайредин, гр.Бяла Слатина и гр.Кнежа за получаване на посреднически услуги.

     Като резултат от дейността се очаква да бъдат идентифицирани 55 обезкуражени лица за включване в мотивационно и професионално обучение.