Get Adobe Flash player

Стажуване при работодател


    За успешно преминалите професионалното обучение по съответните специалности е осигурено тримесечно стажуване. Лицата ще бъдат назначени на трудов договор при 8 часов работен ден.

    Стажът ще се проведе при следните работодатели:

   - Професия „Офис сътрудник”, специалност „Административно обслужване” в с. Хайредин при следните работодатели - Сдружение „Нов път” с. Хайредин - 4 лица и при ЕТ „АНТО – Тодор Алексиев” с. Хайредин – 4 лица успешно преминали обученията.

   - Професия „Офис сътрудник”, специалност „Административно обслужване” в гр. Бяла Слатина - Сдружение „ Център за подпомагане на ромските инициативи „ ще поеме - 2лица , Сдружение „ Различни,но ръка за ръка” ще подсигури стажуване на 3 лица успешно завършили обученията.

   - Професия „Офис сътрудник”, специалност „Административно обслужване” в гр. Кнежа – „Аспарухов вал” ЕООД гр. Кнежа ще подсигури стажуване на 3 лица успешно завършили обучението.

  - Професия „Социален работник”, специалност „Подпомагане на възрастни” в с.Хайредин –работодател Сдружение „Нов път”. Сдружението ще осигури стажуването на 12 човека.

   Професия „Социален работник”, специалност „Подпомагане на възрастни” в гр. Бяла Слатина – работодател Сдружение „Център за подпомагане на ромските инициативи „ – 8 лица,

     Сдружение „Различни ,но ръка за ръка „ ще осигури стажуването на 8 човека.