Get Adobe Flash player

Професионално обучение


   Професионалното обучение ще бъде за част от професия. Ще се провежда обучение по следните специалности:

    Част от професия „Офис секретар” код 346020, специалност „Административно обслужване” код 3460201. Продължителност 300 учебни часа, по минимум 6 учебни часа на ден, като акцент ще бъде върху учебната и производствена практика за изграждане да практически умения за справяне в конкретни ситуации.

     Обучението ще приключи с провеждане на изпит. На успешно издържалите ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение. Ще бъдат сформирани 2 групи по 10 човека. Едната група ще се обучава в с. Хайредин, а другата – в гр. Бяла Слатина.

    Част от професия „Социален асистент” код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни” код7620402. Продължителност 300 учебни часа, по минимум 6 учебни часа на ден, като акцентът ще бъде поставен върху учебната и производствена практика за изграждане на практически умения за справяне в конкретни ситуации.

     Обучението ще приключи с провеждане на изпит. На успешно издържалите ще бъде издадено удостоверение за преминато обучение. Ще бъдат сформирани 2 групи.

повече за събитието в нашата фотогалерия